Home

Mindfulness is met vriendelijke aandacht aanwezig zijn bij wat er in en om je heen gebeurt.

Simpel, maar niet perse gemakkelijk.

Het goede nieuws is dat je het kunt trainen.


Hiske van Ravesteijn is psychiater en mindfulness trainer. Ze werkt bij het Helen Dowling Instituut in de psycho-oncologie met patiĆ«nten en hun naasten. 


Ze zet zich in om mensen meer in contact te laten komen met de kwaliteiten: vriendelijkheid, vreugde, compassie en gelijkmoedigheid. Dit vanuit de wens om bij te dragen aan een veerkrachtige samenleving.

May we do to each other what spring does to the cherry trees


-adapted from Pablo Neruda-